Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı

9-67 ay arası tipik gelişim gösteren çocuklar ile 43-87 ay arası koklear implant kullanıcısı çocukların dilbilgisel profillerinin TR-LARSP ile karşılaştırılması

comparing grammatical profiles of typically developing children between 0;9-64 months of age and cochlear implanted children between 43-87 months of age with TR-LARSP

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 365953 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, tipik dil gelişimi gösteren 0;9-64 ay arası çocuklardan toplanan konuşma örneklerinin analizi yoluyla LARSP (Language Assesment Remediation & Screening Profile) envanterini Türkçeye (TR-LARSP) uyarlamayı; uyarlanan envanter ile koklear implant kullanıcısı 43-87 ay arası çocukların dilbilgisel gelişimlerini karşılaştırmalı olarak betimlemeyi amaçlamaktadır Araştırmanın katılımcıları iki gruptan oluşmaktadır Birinci grupta anadili Türkçe olan tipik dil gelişimi gösteren 0;9-64 ay arası 70 çocuk yer almaktadır İkinci grup ise, ana dili Türkçe olan, 43-87 ay arası koklear implant kullanan 15 çocuktan oluşmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The research aims to adapt LARSP to Turkish analysing the language samples of typically developing children between 0;9-64 months of age and compare the grammatical development of cochlear implanted children between 43-87 months of age with TR-LARSP results of typically developing children Participants of the study were studied in two groups In the first group there were typically developing 70 children aged between 0;9-64 months In the second group there are 15 cochlear implanted children aged between 43-87 months ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.