Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

2013

93 harbinden sonra Hindistan-Pakistan alt kıtasında Urduca ve Farsça şiirde Türkiye ve Türkler

Turkey and Turks in Urdu and Persian Poems in Indo-Pak subcontinent after the 93 war.

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 342117

Tezi Bul
Özet:

Pakistan'ın milli Hindistan'ın resmi dili olan Urduca bugün, bu iki ülke ve başta İngiltere olmak üzere dünyanın bir çok yerinde yaklaşık 1 milyar kişi tarafından konuşulmaktadır. Köklü bir kültür ve edebiyat dili olan Urduca, ortaya çıkışının ilk günlerinden bu yana ortak değerleri bulunan Türk ulusu ve Türk kültürü ile kaynaşmış, bir çok Türk asıllı şahsiyet bu dile ve edebiyatına katkıda bulunmuştur. Esasen Urduca da Türkçe kökenli bir kelimedir.Yüzlerce yıl Türkler tarafından yönetilen Hint Alt Kıtası Bölge Edebiyatı?nda Türk kelimesi çeşitli yönleriyle yer almıştır .Özellikle 93 Harbi ile başlayıp, Kurtuluş Savaşı ile devam eden süreçte Türklerin içinde bulunduğu sıkıntılı durum, Pakistan Hindistan Alt Kıtası?nda kaleme alınan Urduca ve Farsça şiirlerde derin akisler bulmuştur. Bu dönemde yayınladıkları gazetelerle gün be gün Türklerin uğradıkları hezimete ya da kazandıkları galibiyete yer vermişlerdir. Müslüman olmayan bir devlet olan İngiltere tarafından yönetilmekte olan Hint alt kıtası Müslümanları Halifelik makamından dolayı Osmanlıya bağlı bulunmaktadır. Bu yüzden de çeşitli yardım komiteleri kurarak, elde ettikleri gelirleri İstanbul?a göndermişlerdir.Bölge edebiyatında dönem dönem büyük şairlerin eserlerinde sıkça Türklerle ilgili temaları kullandıkları görülmektedir. ?93 Harbi Sonrası Hindistan-Pakistan Alt Kıtası?nda Urduca-Farsça Şiirde Türkiye ve Türkler? konulu tez çalışmasında aralarında İkbal, Mevlana Zafer Ali Han, Şibli Numânî, Hali, Hafız Calendheri gibi şairlerin şiirlerinin de olduğu, 93 Harbi ile başlayıp günümüze kadar gelen süreçteki Türklerle ilgili yazılan şiirler bir araya getirilecek ve bu yolla Hindistan Pakistan Alt Kıtasında Türkiye ve Türklere bakış açısı irdelenip iki kültür arasında geçmişten bugüne gelen bağlar değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Türkiye, Türkler, 93 Harbi, Balkan Savaşları, Trablusgarb Savaşı

Summary:

Urdu which is the national language of Pakistan and one of the official languages of India, is spoken by a huge amount of communities originated from the two mentioned countries who migrated to the different countries of the world and living there. Urdu being an inveterate cultural and literary language has a deep contact with the Turkish nation and culture from the very begining of the language. Turkish origin people has contributed the language and the literature essentially. In the litterature of the subcontinent, which was managed by Turks by hundred years , the Turkish image and lots of things about Turks has always taken part. Especially after the 1857-58 war, between Turkey and Russia, and during the Turkish war of independence, the Indian people felt the pain of Turks in their hearts. And tried to do everthing whatever they could for their Muslim brother. They were being maneged by a non Muslim community, by England, and Ottoman Empire was the only one Muslim community which was still free, and the Ottoman Caliph was the 'Universal Caliph' to whom all Muslims, everywhere in the world, owed allegiance. So they sat up some committees to collect money and whatever Turks need and sent them to Istanbul. Also they were announcing the affairs of Turks daily by their newspapers. Iqbal, Movlana Zafar Ali Khan, Shibli Numani, Halî, Hafeez Jalandhari, were some of the poets who were writing poems on Turks during this time. They wrote lots of poems about Mustafa Kemal, the Caliphate, Tropoli war, Balkan war, and on lots of subjects about Turks. Even only Hafeez Jalandhari wrote 12000 verses in this period. I will collect all the poems written in Urdu or Persian about Turkey and Turks after the 1857-58 war n this thesis. I will examine all this poems and try to show up the view of the Turkey and Turks on Indo-Pak subcontinent?s community and will comment the connection between the two nations from past to present Keywords: Turkey, Turks, 93 War, Balkan Wars, Turk-Italian War.