Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tarihi Anabilim Dalı / İktisat Tarihi Bilim Dalı

97 No'lu Kadı Siciline göre İstanbul'da iktisadi ve sosyal hayat: 1217-1225

Economicial and social life in Istanbul Perqadi Registry Record Number 97: 1217-1225

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 388988 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma ile İstanbul Kadılığı 97 numaralı sicil defterinde III. Selim (Son 5 yılı), IV. Mustafa (Tamamı) ve II. Mahmut (ilk iki yılı) dönemlerinde (h.1217-1225/1802-1810) sadır olan fermanlar incelenerek iktisadi ve sosyal olaylar ve gelişmeler değerlendirilmiştir.

Summary:

With this study, the social and economic events during Selim the Third, (last five years) Mustafa the Fourth and Mahmud the Second (the first two years) governance are examined from the orders which took place in the registration book numbered by İstanbul Qadi District.