Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

98 Numaralı Antalya Şer'iyye Sicili H. 1330-1331/M. 1912-1913 (Vr. 1-50) (Transkripsiyon, Tahlil ve İndeks)

Sher'iyya Register of Antalya numbered 98; H. 1330-1331/M. 1912-1913 (Folios 1-50)(Transcription, Analysis and Index)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351598 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezimiz, Antalya Şer'iyye Sicilleri'nden H 1330-31/M 1912-13 tarihli 98 numaralı Şer'iyye Sicilidir Üzerinde çalıştığımız sicilin orijinali Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nde bulunmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Our subject matter is one of the qadi registers of Antalya, which is dated 1912-13 (H 1330-31) and numbered 98 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.