Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

98 numaralı Antalya şer'iyye sicili h.1331-1333/m.1913-1915 (vr. 51-98) (Transkripsiyon, tahlil ve indeks)

Sher'iyya register of Antalya numbered 98; h. 1331-1333/m. 1913-1915 (Folios 51-98) (Transcription, analysis and index

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 464769 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamıza konu olan H 1331-33/M 1913-15 tarihli 98 numaralı Antalya Şer'iyye Sicili (Vr 51-98) 201 hükümden meydana gelmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

H 1331-33/M 1913-15 AD dated and 98 numbered Antalya Qadi Register on which we've studied contains (Folios 51-98) 201 verdicts ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.