Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

98 numaralı Gaziantep Şer'iyye Sicili (H.1155/M.1742?1743) transkripsiyon ve değerlendirme

The 98 numbered Gaziantep Şer?iyye Register (H.1155/M.1742-1743) transcription and evaluation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 254156 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Şer'iye Sicilleri 15 asrın ikinci yarısından başlayarak 20 asrın ilk çeyreğine kadar gelen Türk tarihini, Türk sosyal hayatını, Türk iktisat ve siyasi hayatını yakından ilgilendirmektedir Bu nedenle Şer'iye sicilleri Türk kültür tarihinin temel kaynaklarından birini teşkil etmektedir Geniş sınırlara ulaşarak birçok eyalete sahip olan Osmanlı Devleti, şehircilik sistemi içerisinde yer alan ve önemli bir kaynak oluşturan Şer'iye sicilleri sayesinde zengin bir arşiv malzemesi bırakmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Şer?iye registers are closely related to Turkish history, Turkish social life and Turkish economical and political life between the second half of the15th century and the first quarter of the 20th century Thus, they constitute one of the basic sources of the history of Turkish culture ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.