Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A 3-D vascular connectivity tracking and vascular network extraction toolkit

3-B vasküler bağlanırlık izleyicisi ve vasküler ağ çıkartma araç takımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285580 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Angiography is an invasive procedure since contrast medium is injected into circulatory system of patients and the mostly preferred technique is X-ray angiography For diagnosis, treatment planning, and risk assessment purposes, interventional radiologists utilize visual inspection to determine connectivity relations between vessels This situation leads angiography to be more invasive, since it requires additional injection of contrast medium and X-ray dose This thesis work presents a 3-D vascular connectivity tracking toolkit for automated extraction of vascular networks in 3-D medical images ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Hastanın dolaşım sistemine kontrast madde enjekte edilmesinden ve en çok X-ışını yönteminin kullanılmasından dolayı anjjiyografi invaziv bir işlemdir Teşhis, tedavi planlama ve risk değerlendirme amaçlarıyla girişimsel radyologlar görsel tetkik yapmaktadır Bu durum, daha fazla kontrast madde enjeksiyonu ve X-ışını dozu gerektirdiğinden, anjiyografiyi daha inzvaziv bir işlem haline getirmektedir Bu tez çalışmasında, 3-B tıbbi görüntülerdeki damar ağlarının otomatik olarak çıkartılması için bir 3-B vasküler ağ çıkarma araç takımı sunulmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.