Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2003

A. B. D'de başkanlık sistemi ve temel sorunları

The United States' Presidential system and basic problems

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 140864

Tezi Bul
Özet:

ONSOZ Çalışmanın ülkemizde Amerika'daki siyasal yapıdan yola çıkarak sık sık gündeme getirilen "Başkanlık Sistemi mi Parlamenter Sistem mi" tartışmasına önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum. Bu açıdan da Amerika'daki Başkanlık Sisteminin yapısını bir bütünlük içinde sunmak bu tartışmaya yeni bir açılım getirecektir. Bu yapı anayasasıyla, parlamentosuyla, demokrasi geleneğiyle, tarihiyle, insan yapısıyla siyasal kültürüyle coğrafyasıyla hetorejen olduğu kadar homojen görünümüyle kendine özgü (sui generius) bir yapıdır. Bu amaçla, Amerika Birleşik Devletleri siyasal sistemin işleyişindeki sorunları konuyla ilgili literatürden yararlanarak, rejimin özellikleri, avantajları, dezavantajları ve farklı örnekleri dar anlamda yasama-yürütme ilişkileri çerçevesinin ötesinde ele alınacaktır. Öncelikle yönetimdeki sıkıntıların gerçek sebebinin mevcut hükümet sistemi olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Çünkü sorunun çözümü teşhisin doğruluğu ile orantılıdır. Ayrıca bir sistemin bir başka ülkeye kolaylıkla aktarılamayacağı, aktarılsa bile aynı sonuçları doğurmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü; her toplumun kendine özgü tarihsel birikimi ve kültürel yapısı vardır. "A.B.D'de Başkanlık Sistemi ve Temel Sorunları" adlı tez çalışmamın hazırlanmasında yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen değerli danışman hocam Prof. Dr. Murat ÖZYÜKSEL'e yürekten teşekkürlerimi sunarım. Çalışmanın başarısında adım veremediğim tüm kişi ve kurumların payı vardır; eksiklik ve başarısızlıklar ise kuşkusuz tamamen bana aittir.

Summary:

ABSTRACT The argument of some political scientist in which the United States' presidential system would not survive in the long run, due to lack of an appropriate tool for solving problem(s) between legislative and executive powers while they perform their duties, seems to be not valid contention in nowadays. In fact, as is suggested by most observers that continuity and flexibility within the American presidential system allow it to produce the necessary environment to survive which can easily eliminate dangerous extremes and elements. This thesis examines the extent to which how the American political system has transformed from a small agricultural society to very sophisticated and an advanced society of United States. It is written on the door of La Brede Castle, where Montesquieu was born and lived, that "deaths in here, teach people how to live '. Thus, This thesis assesses American Presidential System, in terms of structure, law, as well as the problems within the system. American. Presidential System is evaluated from every aspect. We tried to understand whole topic rather than examining every part of elements. While doing it, any possible misjudgments and subjective factors were avoided as much as possible. Furthermore, focuses and observations as regards systems were given on the period of 1995 to 1998. Given that Presidential System in the United States has been subject to misjudgments on the existing literature. Hence, this thesis intends to minimize these subjective factors and tries to contribute on the existing literature by using different approach for analyzing Presidential System in the United States. IV