Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

A Bakhtinian Approach to Iris Murdoch's Novels: Nuns and Soldiers, The Philosopher's Pupil and The Black Prince

Iris Murdoch romanları: Nuns and Soldiers (Rahibeler ve Askerler), The Philosopher's Pupil (Filozofun Öğrencisi), ve The Black Prince (Kara Prens) 'e Bakhtin yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 231382 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı Iris Murdoch'ın romanları: Nuns and Soldiers, The Philosopher's Pupil ve The Black Prince'ı farklı alanlarda çalışılmış olan Mikhail Bakhtin'in roman kuramı temelinde incelemektir Çalışmanın giriş bölümü Iris Murdoch hakkında kısa bir bilgi ve Bölüm I Iris Murdoch ve Bakhtin'in roman kuramını Çokseslilik ve Karnaval olarak iki ayrı bölümde vermektedir Bakhtin'in romanda çokseslilik kuramına göre, roman kahramanları doğası gereği, yazar söyleminin nesnesi değildirler yalnızca, aynı zamanda kendi doğal söylemlerinin öznesidirler Bir karakterin bilinci bir başkasını bilinci olarak, diğer bir deyişle bir başka bilinç olarak verilir Ama aynı zamanda bir nesneye dönüştürülemez, kapatılamaz ve yazarın bilincinin basit bir nesnesi haline gelmez Çoksesli romanda bir karakterin kendisi ve dünyası hakkında söyledikleri, genellikle yazarın sözü kadar ağırlıklıdır ve yapıtın yapısı içerisinde olağanüstü bir bağımsızlığa sahiptir Yazarın söyledikleri ile birlikte tınlar ve özel bir şekilde hem yazarın sesiyle tınlar hem de diğer karakterlerin eksiksiz ve eşit ölçüde geçerli sesiyle birleşir Bakhtin'e göre karnaval, bir sahnesi olmayan ve icracılar ile izleyiciler arasında ayırım yapılmayan bir göstergedir Karnavalda herkes etkin birer katılımcıdır Dolayısıyla karnaval ediminde herkes bir araya gelir, birleşir Katılımcıları karnavalın içinde yaşarlar Yürürlükte olduğu müddetçe bu yasayla yaşarlar Kısacası, bir karnaval hayatı sürerler Karnaval dışı, yani sıradan bir hayatın yapısı ve düzenini belirleyen kurallar ve kısıtlamalar askıya alınır Karnaval hayatı alışılmışın dışında olduğu için ?ters yüz edilmiş bir hayattır? denilebilir Giriş bölümü Iris Murdoch'ın romanları incelenirken Bakhtin'in roman teorisinin hangi yönlerinin etkili olacağı hakkında bilgi vermektedir Ayrıca, bu bölüm Bakhtin'in kuramının anahtar noktalarını ve bunun romanın incelenmesinde hangi açılardan belirleyici olabileceğini içermektedir Ters yüz edilmiş bir hayat, insanlar arasında özgür ve samimi bir temas, tuhaflık, uygunsuz birleşmeler ve dinsel saygısızlık önemli karnaval kategorilerindendirler Bölüm II Nuns and Soldiers'ın Bakhtin'in roman kuramı ışığında, romana çokseslilik ve karnaval yaklaşımları incelenmesini içerir Bu bölüm Bakhtin'in roman kuramı ışığı altında karnaval(cı) edebiyat özelliklerinin romanda yansıması ışığında incelenir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this dissertation is to interpret Iris Murdoch Novels: Nuns and Soldiers, The Philosopher?s Pupil and The Black Prince on the basis of Mikhail Bakhtin?s theory of the novel, which have become influential in many fields The Introduction gives brief information on Iris Murdoch Chapter I gives an outline of Iris Murdoch and Bakhtin?s theory of the novel and it is divided into two parts as Dialogism (Polyphony), and Carnivalesque A polyphonic novel, according to Bakhtin, contains a plurality of unmerged consciousness, a mixture of `valid voices? which are not completely subordinated to authorial intensions or the heavy hand of the omniscient authorial/narrational voice That is, the character?s voice is equally important and `fully weighted? as the author?s own, and the former cannot be simply viewed as a `appendage? of the latter In other words, in polyphonic novels the hero?s word possesses extraordinary independence in the structure of the work; it sounds, as it were, alongside the author?s and with the full and equally valid voices of other characters? The carnival is an event in which all the established norms and institutions of the society are satirised In this event `the people? with all their diversity and plurality find power, and `the King? along with the other canonical institution of the society becomes just one among the many The people show themselves as they really wish themselves to be; clowns and the fool become the privileged figures of this cultural event This is not an exact reversal of values Therefore, there would be no point of authority for one specific person or ideology To Bakhtin, everybody takes an active part in the carnival The information given in the Introduction is about what aspects of Bakhtin?s theory will be influential while studying Iris Murdoch?s above novels Also, the Introduction includes the key points of the Bakhtin?s theory and in what ways it can determine the central issues of this dissertation ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.