Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anatomi Anabilim Dalı

A. Basilaris'in minor dallarının anatomisi

The anatomy of the minor branches of the basilar artery

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 175245 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET A BASILARISIN MİNÖR DALLARININ ANATOMİSİ Beynin posterior dolaşımında oldukça önemli bir arter olan a basilaris, verdiği dallarla fossa cranii posterior'daki yapıların beslenmesine katılmaktadır Çalışmamızda a basilaris'in boyunu ve çapını ölçerek, özellikle anevrizma ameliyatlarında cerrahi yaklaşımın şeklinin belirlenmesinde önemli olan vertebrobasiler bileşke ile bifurcatio basilaris seviyesini değerlendik A basilaris'in, dallarından diğerine kıyasla daha büyük çapa sahip olan a inferior anterior cerebelli, a superior cerebelli ve a cerebri posterior'ları major dallar, a labyrinthi ve aa pontis'i minor dallar olarak belirledik Bugüne kadar farklı farklı sınıflandırmalar kullanılan aa pontis'i perforan dallar ve kranial sinir dalları olarak iki grupta inceledik Daha sonra perforan dalları da perforasyon bölgesine göre anterior perforan dallar ve posterior perforan dallar olarak ayırdık Kranial sinir dalları başlığı altında topladığımız trigeminal dallar n trigeminus'un beslenmesinde, a labyrinthi ise n vestibulocochlearis ve n facialis'in beslenmesinde görev alıyordu N trigeminus'un beslenmesini de incelediğimiz çalışmamızda trigeminal dalların, a inferior anterior cerebelli'nin, a inferior posterior cerebelli'nin ve a superior cerebelli'nin sinirin beslenmesine katıldığını gözledik Ayrıca a ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARY THE ANATOMY OF THE MINOR BRANCHES OF THE BASILAR ARTERY The basilar artery and its branches, quite important for the posterior circulation of the brain, contributes the blood supply of the structures in the posterior fossa ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.