Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A bayesian belief network based delay risk assessment tool for tunnel projects – BBN tunnel

Tünel projeleri için bayes ağı tabanlı bir gecikme riski değerlendirme aracı – BBN tunnel

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 587436 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tunnel constructions are characterized by high degrees of uncertainty, due to two major factors; -geologic conditions, which can seldom be exactly known and -uncertainties in construction process itself as it highly depends on the performance of the equipment and workmanship Therefore, due to the specific properties of tunnel construction projects, there is an increasing urgency to assess and manage the risks systematically ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Tünel inşaatları temel olarak iki ana nedenden dolayı yüksek belirsizliğe sahip olup, bunlar tam ve kesin olarak belirlenemeyen zemin koşulları ve inşa yönteminin makine ve işçilik performansına büyük ölçüde bağlı olması nedeniyle yöntemin kendinden kaynaklanan belirsizlikler olarak tanımlanmaktadır Bu nedenle, tünel projelerinin doğrusal ve kendine özgü özellikleri nedeniyle bu tür projelerdeki risklerin sistematik olarak değerlendirilip yönetilmesi büyük önem taşımaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.