Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İstatistik Anabilim Dalı

A Bayesian longitudinal circular model and model selection

Bayesci uzunlamasına dairesel bir model ve model seçimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 475034 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Normal doğum eyleminin ilk evresinde anneliğe özgü özelliklere ve çevresel faktörlere göre şekillenen genel cenin baş ilerleme yörüngesini tahmin etmeyi amaçlayan yakın tarihli bir tıbbi araştırma gerçekleştirilen tez çalışmasına motivasyon kaynağı olmuştur Daha önceleri ilerlemeyi belirlemek için oldukça ilkel elle yapılan bir yöntem günümüzde yerini ceninin baş açısını tam olarak ölçebilen bir ultrason teknolojisine bırakmıştır Böyle veriler ile ilgili zorluk, sonuç verisi uzunlamasına ve yönsel veri olduğunda modelleri tarafsızca değerlendirebilen model seçim yöntemleridir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This research was motivated by a recent medical study that aims to estimate the general fetal head progression trajectory during the first stage of normal labour adjusted for maternal characteristics and environmental factors A rather primitive manual method for determining the progression has recently been replaced by an ultrasound technology that can precisely measure the fetal's head angle ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.