Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A Benjaminian re-reading of the urban image at the verge of the 21st century

21. yy kent imajının Benjaminci bir okuması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338452 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, 21 yy metropolüne, Walter Benjamin?in eleştirel-materyalist tarih yazımı anlayışından hareketle ve Dziga Vertov?un montaj-düşüncesinin açtığı yolda yeni bir bakış açısı getirmektir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.