Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Bicriteria approach to the two-machine flowshop scheduling problem

İki makineli akış sistemlerinde çizelgeleme problemine iki kriterli bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93363 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A BICRITERIA APPROACH TO THE TWO MACHINE FLOWSHOP SCHEDULING PROBLEM Toktaş, Berkin M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor: Prof. Dr. Suna Kondakçı Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Meral Azizoğlu July 2000, 66 pages In this study, we address a bicriteria scheduling problem on two machine flowshops. We propose a branch-and-bound algorithm to generate all efficient solutions with respect to maximum earliness and makespan criteria. To enhance the efficieny of the algorithm, we propose several lower and upper bounding schemes. We also develop a heuristic algorithm to generate alternative solutions to the optimal ones. Our computational results show that the branch and bound algorithm 111is capable of solving problems with up to 25 jobs, and the heuristic procedure is able to produce solutions that are close to optimal very quickly. Keywords: Scheduling, Flowshop, Multi Criteria, Branch-and-Bound Algorithm. IV

Summary:

oz İKİ MAKİNELİ AKIŞ SİSTEMLERİNDE ÇİZELGELEME PROBLEMİNE İKİ KRİTERLİ BİR YAKLAŞIM Toktaş, Berkin Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Suna Kondakçı Ortak Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Meral Azizoğlu Temmuz 2000, 66 sayfa Bıı çalışmada, iki makineli akış sistemlerinde iki kriterli bir çizelgeleme problemi ele alınmıştır. En büyük erken bitirme ve en büyük bitiş zamanı kriterlerine göre tüm verimli çözümlerin yaratılmasını amaçlayan bir dal-sınır algoritması Önerilmiştir. Algoritmanın verimliliğini artırmak amacıyla çeşitli üst ve alt sınırların önerildiği bu çalışmada, ayrıca optimal çözümlere alternatif çözümler üretmek içinbir sezgisel yöntem geliştirilmiştir. Deneysel sonuçlar, dal-smır algoritmasının 25 'e kadar iş içeren problemlere çözüm bulabildiğini ve sezgisel yöntemin optimale yakın çözümleri çok hızlı bir şekilde verebildiğini göstermiştir. Anahtar kelimeler: Çizelgeleme, Akış Sistemleri, Çoklu Kriterler, Dal-Sınır Algoritması. VI XC iteMÖĞRETÎM KURULU