Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A bicriteria rescheduling problem on unrelated parallel machines: Network flow and enumeration based approaches

İlgisiz paralel makinelerde iki kriterli yeniden çizelgeleme problemi: Ağ akış ve birerleme tabanlı yaklaşımlar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199044 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA BICRITERIA RESCHEDULING PROBLEM ON UNRELATED PARALLELMACHINES: NETWORK FLOW AND ENUMERATION BASED APPROACHESÖzlen, MelihPh D , Department of Industrial EngineeringSupervisor : Prof Meral AzizoğluNovember 2006, 99 pagesThis study considers bicriteria approaches to the minimum cost network flowproblem and a rescheduling problem where those approaches find their applications For the bicriteria integer minimum cost network flow problem, we generate allefficient solutions in two phases The first phase generates the extreme supportedefficient points that are the extreme points of the objective space of the continuousbicriteria network flow problem ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZİLGİSİZ PARALEL MAKİNALARDA İKİ KRİTERLİ YENİDEN ÇİZELGELEMEPROBLEMİ: AĞ AKIŞ VE BİRERLEME TABANLI YAKLAŞIMLARÖzlen, MelihDoktora, Endüstri Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi : Prof Meral AzizoğluKasım 2006, 99 sayfaBu çalışmada enaz maliyetli ağ akış problemine iki kriterli yaklaşımlar, ve buyaklaşımların uygulandığı bir yeniden çizelgeleme problemi ele alınmaktadır İki kriterli kesikli enaz maliyetli ağ akış probleminin tüm verimli noktaları ikiaşamada bulunmuştur İlk aşamada sürekli iki kriterli enaz maliyetli ağ akış problemininamaç uzayında köşe noktalarda yer alan, köşe destekli verimli noktalar bulunmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.