Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A bidirectional LMS algorithm for estimation of fast time-varying channels

Zamanla hızlı değişen kanalların kestirimi için iki yönlü LMS algoritması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 286122 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Effort to estimate unknown time-varying channels as a part of high-speed mobile communication systems is of interest especially for next-generation wireless systems The high computational complexity of the optimal Wiener estimator usually makes its use impractical in fast time-varying channels As a powerful candidate, the adaptive least mean squares (LMS) algorithm offers a computationally efficient solution with its simple first-order weight-vector update equation However, the performance of the LMS algorithm deteriorates in time-varying channels as a result of the eigenvalue disparity, i e , spread, of the input correlation matrix in such channels In this work, we incorporate the LMS algorithm into the well-known bidirectional processing idea to produce an extension called the bidirectional LMS This algorithm is shown to be robust to the adverse effects of time-varying channels such as large eigenvalue spread ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yüksek hızlı mobil iletişim sistemlerinin bir bileşeni olan zamanla değişen haberleşme kanallarının kestirimi, özellikle yeni nesil kablosuz sistemlerin geliştirilmesi bakımından ilgi çekmektedir En iyi Wiener kestiricisinin yüksek hesaplama karmaşıklığı, bu süzgecin zamanla hızlı değişen kanallarda kullanımını elverişsiz hale getirmektedir Güçlü bir alternatif olan uyarlamalı en küçük ortalama kareler (LMS) algoritması ise, sahip olduğu basit birinci-derece ağırlık-vektörü güncelleme denklemi ile hesaplama karmaşıklığı bakımından oldukça etkin bir çözüm sunmaktadır Fakat, zamanla değişen kanallarda girdi korelasyon matrisine ait özdeğerlerin birbirinden farklılığı sebebiyle LMS algoritmasının bu tür kanallardaki başarımı kötüleşmektedir Bu çalışmada, LMS algoritmasını iyi bilinen iki yönlü işleme fikriyle biraraya getirerek iki yönlü LMS algoritmasını ürettik Bu algoritmanın, zamanla değişen kanallarda bulunan yüksek özdeğer farklılığı gibi olumsuz etkilere karşı gürbüz olduğu gösterilmiştir Sonuçtaki takip performansı, en iyi Wiener süzgecininkine oldukça yakın kalmakta ve bu sebeple de en iyinin yakınında olarak ifade edilmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.