Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atılım Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı Anabilim Dalı

A bioinspired conceptual design methodology for biorobots

Biyorobotlar için biyoesinlenmiş kavramsal tasarım metodolojisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 354481 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main aim of this thesis is to develop a Bioinspired Conceptual Design (BICD) methodology for design of biorobots Within the context of the dissertation, a novel BICD procedure has been developed based on existing BID approaches and systematic engineering design steps ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezin ana amacı biyorobot tasarımlarına yönelik olarak Biyoesinlenmiş Kavramsal Tasarım (BİKT) metodolojisi geliştirmektir Tez kapsamında, varolan Biyobenzetim Tasarım (BİT) yaklaşımlara ve sistematik mühendislik tasarım adımlarına dayanarak yeni bir BİKT prosedürü geliştirilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.