Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A branch and bound algorithm for resource leveling problem

Kaynak dengelenme probleminin çözülmesi amacıyla bir dal ve sınır algoritması geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269095 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Resource Leveling Problem (RLP) aims to minimize undesired fluctuations in resource distribution curves which cause several practical problems Many studies conclude that commercial project management software packages can not effectively deal with RLP In this study a branch and bound algorithm is presented for solving RLP for single and multi resource, small size networks The algorithm adopts a depth-first strategy and stores start times of non-critical activities in the nodes of the search tree ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kaynak Dengeleme Problemi (KDP), kaynak çizelgelerindeki istenmeyen dalgalanmaların asgari düzeye indirilmesini, böylelikle bu dalgalanmaların yol açabileceği olası sorunların önlenmesini amaçlamaktadır Proje planlamasında ve yönetiminde yaygın olarak kullanılan paket programların KDP'ni çözmede yetersiz kaldıkları çok sayıda araştırmada belirtilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.