Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

A brief history of the Dardanelles Jews during early Tanzimat years (1839-1845)

Tanzimat'ın ilk yıllarında Çanakkale Yahudileri'nin tarihine kısa bir bakış (1839-1845)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161434 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis will attempt to introduce a history of the Dardanelles Jewish community during the early years of the Tanzimat, i e ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, Tanzimatın döneminin ilk yıllan olan 1839- 1845 arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda Çanakkale Yahudi cemaatini tanıtmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.