Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A business rule approach to requirements traceability

Gereksinim izlenebilirliğine iş kuralı yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268989 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a requirements traceability model is proposed in order to make efficient and effective change request impact analysis. The proposed model is a requirements ? requirements traceability model. There are several researches regarding software requirements traceability problem. The main problem of these researches is that the proposed solutions can not be applied to software industry with affordable changes. However, current literature begins to see that describing all the software requirements in a huge black box is not so much applicable to today?s more dynamic and bigger software projects, especially regarding change management. The proposed traceability model tries to be a solution to these problems. Change requests and business rules are two important and popular terms for today?s software industry. The traceability model consists of three types of software requirements: data definitions, business rules and use cases. The traceability model proposes bidirectional traces between these types. Data definitions, business rules and use cases are related to each other and they all should be seen as parts of a software system which should work together to make the software system work properly. Empirical investigation is made on a real industrial software project. These types were configured in order to match to the project specific needs in a reconfigurable way. Experimental results show that the traceability model has an acceptable degree of correctness.

Summary:

Bu tezde, verimli ve etkili bir şekilde değişiklik isteği etki analizi yapabilmek için bir gereksinim izlenebilirlik modeli sunulmuştur. Sunulan model bir gereksinim ? gereksinim izlenebilirlik modelidir. Yazılım gereksinimleri izlenebilirlik problemi hakkında bir çok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmaların ortak problemi, sunulan çözümlerin yazılım endüstrisine karşılanabilir değişikliklerle uygulanamamasıdır. Fakat, güncel literatür bütün yazılım gereksinimlerinin büyük, siyah bir kutu içerisinde tanımlanmasının bugünün daha dinamik ve büyük çaplı yazılım projelerine, özellikle değişiklik yönetimi yönünden uygun olmadığını görmeye başlamıştır. Sunulan izlenebilirlik modeli bu problemlere bir çözüm getirmeye çalışmaktadır. Değişiklik istekleri ve iş kuralları bugünün yazılım endüstrisi için önemli kavramlardır. İzlenebilirlik modeli üç çeşit yazılım gereksinimden oluşmaktadır: Veri tanımları, iş kuralları ve kullanım durumları. İzlenebilirlik modeli bu türler arasında çift yönlü izlenebilirlikler önermektedir. Veri tanımları, iş kuralları ve kullanım durumları birbirleriyle ilişkilidir ve bir yazılım sisteminin düzgün şekilde işleyebilmesi için birlikte çalışması gereken yazılım sistemi parçaları olarak görülmelidirler. Deneysel araştırma gerçek bir endüstriyel yazılım projesi üzerinde yapılmıştır. Bu türler projeye özel ihtiyaçlar için tekrar düzenlenebilir şekilde ayarlanmıştır. Deneysel sonuçlar izlenebilirlik modelinin kabul edilebilir bir oranda doğruluk seviyesine sahip olduğunu göstermektedir.