Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Anabilim Dalı

A case study: Exploring the experiences of educational stakeholders in relation to refugee education at a public school in Mamak

Durum analizi: Mamak'ta bulunan bir devlet okulundaki eğitim paydaşlarının mülteci eğitimine ilişkin deneyimlerinin araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 552517 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to investigate the experiences of educational stakeholders in relation to the refugee education process at a public school in Mamak district in Ankara that serves refugee students as well as special need students A qualitative case study was conducted ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada amaç, Ankara'nın Mamak ilçesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yanısıra mülteci öğrencilere de hizmet veren bir devlet ortaokuldaki eğitim paydaşlarının mülteci öğrencilerin eğitim sürecine dair deneyimlerinin incelenmesidir Niteliksel durum araştırma yürütülmüştür ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.