Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

A case study of an ecosocialist organization: Ecology Collective

Ekososyalist bir örgüt üzerine çalışma: Ekoloji Kolektifi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 350173 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to analyse how ecological crisis can be seen from the perspective of ecosocialism. Firstly, the ecosocialist literature was examined. Secondly,The Association of Ecology Collective was observed in order to analyse ecosocialist perspective in the field. For that purpose, all issues of Kolektif which is the main journal of Ecology Collective were examined. Additionally, five semi structured interviews have been conducted with the members of Ecology Collective.Keywords: Ecosocialism, environmentalism, ecologism, ecological crisis

Summary:

Bu tezin amacı ekolojik krizin ekososyalist perspektiften nasıl ele alındığını analiz etmetir. Bunun için ilk önce ekososyalist literatür incelendi. İkinci olarak alanda ekososyalist perspektifi analiz etmek için Ekoloji Kolektifi Derneği incelendi. Bu amaç doğrultusunda, Ekoloji Kolektifi'nin temel yayını olan Kolektifin tüm sayıları incelendi. Bunun yanında, Ekoloji Kolektifi'nin beş üyesiyle yarı yapılandırılmış görüşme yapıldı.Anahtar Kelimeler: Ekososyalizm, Çevrecilik, Ekolojizm, Ekolojik kriz