Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

A case study of elementary mathematics teachers' views of their and students textbook usage and of mathematics textbooks' characteristics

İlköğretim öğretmenlerinin matematik ders kitaplarını kullanma yolları ve onların öğrencilerin matematik ders kitaplarını kullanma yolları ve matematik ders kitabı hakkındaki görüşleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321085 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to investigate teachers? ways of using mathematics textbooks while planning the lesson and during the lesson, to document teachers? views about elementary students? usage of mathematics textbook during the classroom time and for their homework and teachers? views about mathematics textbooks? characteristics. A case study was conducted in a private elementary school with more class hours for mathematics and six mathematics teachers teaching 4th, 5th, 6th, and 7th grade mathematics in this school participated. Data were collected in the spring semester of 2010-2011 academic year through an interview protocol with 16 main questions addressing teachers? mathematics textbook usage and students? mathematics textbook usage developed for this study by the researcher through the findings and discussions in the literature. Data analysis was conducted through qualitative methods.The findings of this study showed that participant teachers expressed both positive and negative views about characteristics of textbook and usage of textbook. All of them stated that the textbook was their main tool for lesson preparations and teaching. They followed the curriculum from textbook and decided what to do, how to do, and when to do. Participants underlined that textbook was an effective helper but it needed improvement in many aspects. The findings also showed that teachers viewed that students did not use their textbook efficiently. All of the teachers expressed that students did not prefer to study from textbook if there were not any assignment or homework. Teachers specified that students could improve studying habits from textbook if teachers could direct them efficiently.The findings of this study might be useful to prepare more effective lessons for teachers, to give ideas to teachers for guiding their students for effective textbook usage, and to increase the quality of textbooks.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmenlerinin ders hazırlığı yaparken ve ders esnasında matematik ders kitaplarını nasıl kullandıklarını araştırmak, öğretmenlerin ilköğretim öğrencilerinin matematik ders kitaplarını sınıf içerisinde ve ödev yaparken nasıl kullandıkları hakkındaki görüşlerini ve matematik ders kitaplarının özellikleri hakkındaki görüşlerini incelemektir. Ankara'da matematik için daha fazla ders saati bulunan bir özel ilköğretim okulunda çalışan ve 4., 5., 6. ve 7. sınıf matematik derslerini öğreten altı öğretmen durum çalışması ile düzenlenen bu çalışmaya katılmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından konu ile ilgili literatürde bulunan bulgu ve tartışmalara göre geliştirilen 16 ana sorudan oluşan bir görüşme protokolü ile 2010?2011 bahar döneminde toplanmıştır. Veriler nitel yöntemlere göre analiz edilmiştir.Araştırmanın bulguları katılımcıların ders kitabı özellikleri ve kitap kullanımı hakkında hem pozitif hem de negatif görüşleri olduğunu göstermiştir. Katılımcıların tamamı ders kitabının ders hazırlığı ve öğretim için ana araç olduğunu belirtmişlerdir. Bulgulara göre katılımcılar müfredatı ders kitabından takip edip neyi, nasıl ve ne zaman yapacaklarına karar verdiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar ders kitaplarının etkili yardımcılar olduğunun altını çizerken birçok açıdan gelişmeye ihtiyacı olduğunu söylemişlerdir. Bulgular aynı zamanda öğrencilerin ders kitaplarını etkili şekilde kullanamadıklarını göstermiştir. Tüm katılımcılar eğer ders kitabından bir görev ya da ödev verilmemişse öğrencilerin ders kitabından çalışmayı tercih etmediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler öğrencilerin ders kitabından çalışma alışkanlıklarını öğretmenler etkili yönlendirme yaparlarsa geliştirebileceklerini belirtmişlerdir.Bu çalışmanın bulguları öğretmenlerin daha etkili dersler hazırlaması, etkili ders kitabı kullanımına öğrencileri yönlendirmeleri için öğretmenlere fikir vermesi ve ders kitaplarının kalitesini artırması için faydalı olabilir.