Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A case study on feasibility assessment of small hydropower scheme

Küçük hidroelektrik enerji konusunda bir vaka analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 177537 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Feasibility studies concerning decision-making for various types of items to be used in a small hydropower scheme is important for estimating the energy generation, the approximate cost of the project, and the required budget allocation A computer program named RETScreen, which is commonly used in the North Americas, is capable of evaluating the energy generation, investment and maintenance costs for small hydro-projects This thesis is based on application of this program to the Turkish practice To this end, energy and cost equations dealing with energy generation and cost estimation of various items, such as costs of turbines, generators, installation of energy equipment, transmission line, etc , will be applied according to the common practice currently used in Turkey A case study is performed to illustrate the use of this program ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Küçük hidroelektrik enerji üretimi, ortalama maliyetin hesaplanması ve gerekli bütçenin oluşturulması için çeşitli bilinmeyenler hakkında doğru karar alınabilmesini sağlayan fizibilite çalışmaları önem arz etmektedir Yaygın olarak Kuzey Amerika'da kullanılmakta olan RETScreen isimli bir bilgisayar programı, küçük hidroelektrik enerji fizibiltesini enerji üretimini ve yatırım ve işletme giderlerini hesaplamaktadır Bu çalışma RETScreen isimli programın Türkiye koşullarında uygulanmasına dayanmaktadır Buna göre, programın hesaplarında kullandığı enerji ve maliyet denklemlerinin Türkiye koşullarına uygunluğu sorgulanacaktır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.