Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

A case study on pre-service science teachers' dynamic mental constructs on the concepts regarding the phases of the earth's moon

Fen bilgisi öğretmen adaylarının ayın evrelerine ilişkin kavramlar açısından hareketli zihinsel yapıları üzerine durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 594900 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the current study is to examine pre-service science teachers' knowledge pieces regarding concepts of phases of the moon The data were collected from fourteen pre-service science teachers via clinical interview Pre-service science teachers responded interview question with oral explanation, drawing and model demonstration The finding of the study showed that pre-service science teachers activated knowledge elements and constructed mental structure in order to explain phases of the moon It was revealed that their mental construct were dynamic characteristics, which may change in different contexts More importantly, it was showed that pre-service science teachers' explanations are shaped by their spatial abilities The finding of the study suggested that pre-service science teachers should re-organize their knowledge elements in order to have sophisticated understanding regarding phases of the moon Therefore, pre-service science teachers should be provided training which may improve their awareness on their own mental structure ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının ayın evreleri kavramları üzerine sahip oldukları bilgi parçacıklarının incelenmesidir Çalışmanın verileri klinik mülakat ile on dört öğretmen adayından toplanmıştır Öğretmen adayları kendilerine yöneltilen mülakat sorularını sözlü olarak, çizerek ve model üzerinde göstererek cevaplamışlardır Bu çalışmada, öğretmen adaylarının ayın evreleri ile ilgili olarak sahip oldukları bilgi parçacıklarını aktifleştirerek zihinsel yapılar oluşturdukları gösterilmiştir Öğretmen adaylarının sahip oldukları zihinsel yapılarının farklı bağlamlarda değişebilen dinamik bir yapıda olduğu görülmüştür Ayrıca öğretmen adaylarının cevaplarının sahip oldukları uzamsal yetenekleri tarafından şekillendirildiği ortaya konulmuştur Bu çalışmada öğretmen adaylarının ayın evreleri ile uygun bir anlayışa sahip olmaları için sahip oldukları bilgi parçacıklarını tekrardan organize etmeleri gerektiği anlaşılmıştır Bundan dolayı öğretmen adaylarının kendi zihinsel yapılarına yönelik farkındalıklarını artıracak eğitim faaliyetleri ile desteklenmeleri gerekmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.