Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A case study on the stability of berm type coastal defense structures

Basamak tip kıyı koruma yapılarının denge durumlarının uygulamalı araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153732 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A CASE STUDY ©N THE STÂBILITY OF BERM TYPE COASTAL DEFENSE STRUCTURES Fışkın, Gökçe M Sc , Department of Civil Engineering Supervisor: Prof Dr Ayşen Ergin Co-Supervisor: Assoc Prof Dr Ahmet Cevdet Yalçıner December 2004, 99 pages Coastai defense structures have primary importance from obtainabilty of resources and benefits served by the coastal regions point of view Hovvever, the construction of coastal defense structures demand a high amount of investment ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ BASAMAK TİP KIYI KORUMA YAPILARININ DENGE DURUMLARININ UYGULAMALI ARAŞTIRILMASI Fışkın, Gökçe Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Tez Yöneticisi: Prof Dr Ayşen Ergin Yardımcı Tez Yöneticisi: Doç Dr Ahmet Cevdet Yalçıner Aralık 2004, 99 sayfa Kıyı alanlarının sunduğu kaynaklar ve faydaların elde edilebilirliği konusunda kıyı koruma yapıları birincil öneme sahiptir Ancak kıyı koruma yapılarının inşaatı büyük bir yatırımı gerektirmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.