Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

A case study on transdisciplinary approach of integrated curriculum: Perspectives of early childhood teachers

Disiplinlerüstü yaklaşım temelli bütünleşik eğitim programı üzerine bir durum analizi: Okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262604 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study is to examine teachers? beliefs and perspectives about an applied transdisciplinary approach of integrated early childhood curriculum While developing an integrated curriculum for early childhood education, one of the challenges for educators is delivering the themes into different disciplines For this reason, researchers have developed different models to integrate disciplines in different ways Transdisciplinary approach is one of the models developed for integrated curriculum Transdisciplinary approach, in which activities are complementary, provides different disciplines to be connected through a real life context ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı disiplinlerüstü yaklaşımla hazırlanmış bir bütünleşik okul öncesi eğitim müfredatının hakkında anasınıfı öğretmenlerinin inanç ve görüşlerinin incelenmesidir Okul öncesi eğitim kurumlarında bütünleşik müfredatlar geliştirilirken eğitimcilerin zorlandığı konulardan birisi de konuların farklı disiplinlere nasıl dağıtılacağıdır Bu nedenle araştırmacılar bütünleşik yaklaşım için farklı disiplinlerin farklı biçimlerden ilişkilendirildiği modeller oluşturmuşlardır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.