Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A certificate based authentication control model using smart mobile devices for ubiquitous computing environments

Yaygın hesaplama ortamları için akıllı mobil cihazlar kullanan sertifika tabanlı bir erişim kontrol modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 276640 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında dijital kaynakların çevreye yayıldığı ortamlar için mobil cihaz destekli ve sertifika tabanlı bir erişim kontrol modeli sunulmaktadır. Önerilen model öncelikli olarak, mobil cihazlardan lokal kaynak ve servislere doğru yapılan erişim isteklerini kontrol etmeyi ve düzenlemeyi amaçlamaktadır. Model aynı zamanda farklı alanlara ait kullanıcı gruplarının bu alanların kendi aralarındaki anlaşma durumlarına göre lokal kaynak ve servislere erişimine izin verir. Modelin kavramsal tanımının yanı sıra, gerçek bir prototipi geliştirilmiş ve modelin başarılı bir uygulaması gösterilmektedir. Bu prototip çalışma kapsamında, erişim isteklerinin iletilmesine olanak sağlayan bir mobil uygulama geliştirilmiş ayrıca sensör dataları lokal kaynak olarak kullanılmıştır. Prototip çalışma üzerinde uygulanan örnek senaryolar, çalışmanın uygulanabilirliğini ve yapılabilirliğini göstermektedir.

Summary:

In this thesis work, a certificate based authentication model supported by mobile devices is provided for ubiquitous computing environments. The model primarily aims to create an infrastructure for controlling and regulating access requests through mobile devices to local resources and services. The model also allows users from different domains to use local resources and services within the scope of agreements between domains. In addition to conceptual description of the model, a real prototype implementation is developed and successful application of the model is demonstrated. Within the prototype implementation, a mobile application is developed for access requests and sensors are used as representative local resources. Sample cases applied on the prototype demonstrate applicability and feasibility of the model.