Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A certificate based, context aware access control model for multi domain environments

Çoklu ortamlar için sertifika tabanlı, bağlam bilinçli bir erişim kontrol modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 276652 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A certificate based approach is proposed for access control operations of context aware systemsfor multi domain environments. New model deals with the removal of inter-domaincommunication requirement in access request evaluation process. The study is applied on aprototype implementation with configuration for two dierent cases to show the applicabilityof the proposed certificate based, context aware access control model for multi domainenvironments. The outputs for the cases show that proposed access control model can satisfythe requirements of a context aware access control model while removing inter domaincommunication needs which may cause some latency in access request evaluation phase.

Summary:

Bu tezde çoklu ortamlar için bağlam bilinçli sistemlerin erişim kontrol işlemleri için sertifikatabanlı bir yaklaşım önerilmiştir. Yeni model erişim isteğinin değerlendirilmesi sürecindeortamlar arası iletiiim gereksiniminin ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir. Çoklu ortamlariçin sertifika tabanlı, bağlam bilinçli bir erişim kontrol modelinin gerçekleştirilebilirliği birilk örnek uygulama üzerinde iki farklı senaryonun yapılandırılması ile gösterilmiştir. Prototipüzerinde uygulanan senaryoların sonuçları sunulan erişim kontrol modelinin, bağlam bilinçlisistemlere ait erişim kontrol modellerinin gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda girişisteğinin değerlendirilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan ortamlar arası iletişim gereksinimininortadan kaldırılmasını sağladığını göstermiştir.