Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

A city transformed: War, demographic change and profiteering in Kayseri (1915-1920)

Bir kentin dönüşümü: Kayseri'de savaş, demografik değişim ve vurgunculuk (1915-1920)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 377812 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

One of the foundational origins of the Turkish Republic was the drastic change in the demographic composition of Anatolia following the Balkan Wars of 1912-1913 and World War I This change was a result of factors such as the deportation of Armenians, the exchange of populations between Turkey and Greece and the high number of deaths in successive wars All of them greatly altered the composition of the population The change in the demographic composition of Turkey corresponded to a significant era in Turkish history: the collapse of the Ottoman Empire and the establishment of the Turkish Republic as a nation state Thus, this process of demographic transformation became significant in the socio-economic foundation of the new Republic The present study aims to analyze the socio-economic impacts of this demographic change, especially Armenian deportation, on the sanjak of Kayseri ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı süresince yaşanan demografik dönüşüm Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temellerinden biri olmuştur Söz konusu dönüşüm Ermeni tehciri, Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi ve birbirini izleyen savaşlar dizisi boyunca yaşanan ölümler gibi nedenlerden kaynaklanmıştır Bu süreçte bugünkü Türkiye topraklarında yaşayan nüfusun yapısında çok ciddi değişimler meydana gelmiştir Nüfus kompozisyonunda yaşanan bu köklü dönüşüm siyasi açıdan Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu çok önemli bir döneme denk gelmiştir Dolayısıyla yaşanan demografik dönüşüm süreci, yeni kurulan Cumhuriyetin sosyo-ekonomik temelleri üzerinde de çok önemli etkilerde bulunmuştur Bu çalışma yaşanan demografik değişimin, özellikle de Ermeni tehcirinin, Kayseri sancağı üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerini analiz etmeyi hedeflemektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.