Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Bölümü

A class of super integrable Korteweg-de Vries systems

Bir sınıf süper entegre edilebilir Korteweg-de Vries denklem sistemleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143424 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, we investigate the integrability of a class of multicomponent super integrable Korteweg-de Vries (KdV) systems in (1 + 1) dimensions in the context of recursion operator formalism. Integrability conditions are obtained for the system with arbitrary number of components. In particular, from these conditions we construct two new subclasses of multicomponent super integrable KdV systems. Keywords: integrability, KdV equation, recursion operator, super KdV equa tions.

Summary:

Bu çalışmada, (1 + 1) boyutta, bir tür çok bileşenli süper Korteweg-de Vries (KdV) sistemlerinin entegre edilebilirliği simetri adım operatörü formalizmi ile araştırıldı. Entegre edilebilme koşullan keyfi sayılardaki bileşenli sistemler için elde edildi. Entegre edilebilme koşullarından, iki alt tür çok bileşenli süper entegre edilebilir KdV sistemleri elde edildi. Anahtar Kelimeler: entegre edilebilirlik, KdV denklemleri, süper KdV denklem leri, simetri adım operatörü.