Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2017

A Clausewitzian reading of Russian intervention in the Syrian civil war

Suriye iç savaşına Rus müdahalesinin Clausewitzian analizi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 481624

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma savaş ve strateji teorilerine Clausewitzian yaklaşımı dikkate alarak Rusya'nın Suriye iç savaşına müdahalesini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, tez, müdahalenin Clausewitzian yaklaşımla ilgisi açısından iki boyutuna odaklanmaktadır. Clausewitzian savaş ve strateji yaklaşımı üzerine genel bir değerlendirmeden sonra, 2000'li yıllarda Rus stratejik düşüncesinin değişiminde ve Rusya Federasyonu'nun uluslararası sisteme yaklaşımında Clausewitzian görüşün izleri değerlendirilmektedir. Ayrıca, bu çalışma Moskova'nın Suriye iç savaşına askeri müdahalesiyle birlikte 14 Mart 2016 tarihinde alınan kısmi geri çekilme kararı ile ortaya koyulan stratejik yaklaşımın siyasi özelliklerine odaklanmaktadır. Kremlin'in bu stratejik kararına Clausewitzian bakış açısı ile bir analiz sunulması amaçlanmaktadır.

Summary:

This thesis aims to analyse Russian intervention in the Syria civil war by taking into account Clausewitzian approach to war and strategy theories. In this context, the thesis focuses on two dimensions of the case in terms of its relevance to Clausewitzian approach. After giving a review of Clausewitzian dictum of war and strategy by an assessment of his Trinitarian approach to war, transformation of Russian strategic thinking in 2000s and Russian Federation's view of international system is being assessed in order to prove traces from Clausewitzian approach. Therefore, the thesis focuses on Moscow's military intervention in the Syrian civil war, as well as political characteristics of its strategic approach that is revealed by partial withdrawal decision on 14 March 2016. It is intended to provide an analysis on Kremlin's strategic decision from Clausewitzian perspective of war and strategy theories.