Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı

A closer look into Turkish elementary teachers regarding education for sustainable development

Türkiye'deki ilköğretim öğretmenlerine sürdürülebilir kalkınma eğitimi konusunda yakından bakış

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 350152 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main aims of the current study are five fold (1) to develop a valid scale for measuring beliefs about education for sustainable development, (2) to adapt the values on sustainable development scale to the context of Turkey, (3) to explore elementary teachers? familiarity with and understanding of sustainable development, (4) to determine the elementary teachers? values on sustainable development, (5) to investigate their beliefs about education for sustainable development In addition, the barriers elementary teachers have perceived regarding education for sustainable development, teaching strategies they have used in education for sustainable development and the possible relationship between barriers they have perceived and their beliefs about education for sustainable development was examined The data of this study obtained from 211 elementary teachers who enrolled in the Green Pack and the Eco-Schools projects via direct administration and web-survey data collection methods in May to September 2012 The results revealed that Turkish elementary teachers lack of sufficient understandings of sustainable development On the other hand, elementary teachers have favorable beliefs about education for sustainable development and favorable values on sustainable development In addition, lack of the knowledge about sustainable development and lack of the knowledge about teaching sustainable development were relatively common barriers for these elementary teachers ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Beş basamaktan oluşan bu çalışmanın temel amaçları, (1) sürdürülebilir kalkınma hakkında inançları ölçmek için geçerli ölçek geliştirmek, (2) sürdürülebilir kalkınma değerleri isimli ölçeği Türkiye şartlarına uyarlamak, (3) ilköğretim öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olarak aşinalığını ve anlayışlarını incelemek, (4) ilköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları sürdürülebilir kalkınma değerlerini belirlemek, (5) ilköğretim öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma eğitimi hakkında inançlarını araştırmaktır Ayrıca, ilköğretim öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma eğitiminde kullandıkları öğretim yöntemleri, sürdürülebilir kalkınma eğitimindeki engel algıları ve bu engel algılarıyla sürdürülebilir kalkınma eğitimi hakkındaki inançlarının ilişkisi de incelenmiştir Bu çalışmanın verileri Eko-Okullar ve Yeşil Kutu projelerine katılan toplam 211 ilköğretim öğretmeninden mayıs eylül 2012 döneminde elde edilmiş Analiz sonuçları ilköğretim öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma anlayışlarının yetersiz olduğunu ortaya çıkarmıştır Diğer taraftan, ilköğretim öğretmenleri sürdürülebilir kalkınma eğitimi hakkında olumlu inançlara ve olumlu sürdürülebilir kalkınma değerlerine sahiptirler Ek olarak, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi eksikliği ve sürdürülebilir kalkınma öğretimi hakkında bilgi eksikliğini ilköğretim öğretmenleri tarafından yaygın bir şekilde engel olarak algılamaktadırlar ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.