Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Cognitive approach to 2D - 3D sketching interactions in industrial design

Endüstri ürünleri tasarımı'nda 2 boyut - 3 boyut eskiz etkileşimlerine bilişsel bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142792 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A COGNITIVE APPROACH TO 2D - 3D SKETCHING INTERACTIONS IN INDUSTRIAL DESIGN SUMMARY Drawings are utilized for different purposes at different stages of the design process. The drawings that are produced within the early stages of a design process are not only rough drafts of a design, but they also represent some design ideas as well as they contribute to the development of new ones. These cognitive implications of sketching make it an attractive area of research. However most of the studies performed on sketching have built their methodologies upon the use of drawings. The aim of this study was to explore potentials of clay modeling as an alternative sketching tool within the context of the interactions of conventional sketching and 3D sketching throughout the design process. It is obvious that cognitive activities of designers have to be captured, in order to have a better understanding of the contributions of modeling activity to the conceptual design phase. Amongst alternative research methods, protocol analysis with its ability to capture design activity in its detailed description is chosen to be the method of the study. Furthermore, a new coding scheme is proposed for analysis of modeling activity within the protocols. This coding scheme is used for determining the altering roles of modeling activity. Analysis of protocols of industrial design students have shown that modeling as an alternative tool for sketching is capable of simulating the creative properties of sketching and contributes to the quality of the design product. Further research on this area may shed light on the ways of implementing 3D sketching into the design process. IX

Summary:

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMINDA 2 BOYUT - 3 BOYUT ESKİZ ETKİLEŞİMLERİNE BİLİŞSEL BİR YAKLAŞIM ÖZET Çizim, bir tasarım aracı olarak, tasarım sürecinin farklı aşamalarında farklı amaçlara yönelik olarak kullanılmaktadır. Tasarımın erken dönemlerinde kullanılan çizimler ürünün temsili bir gösterimi olarak değil, tasarım fikirlerinin yansımaları ve yeni fikirlerin oluşumuna aracılık eden tasarım unsurları olarak değerlendirilmelilerdir. Tasarımın bilişsel süreci içerisindeki bu rolü eskizi çok ilgi çekici bir araştırma alanı yapmaktadır. Ancak eskiz konusu üzerine yapılan araştırmaların çoğu metodolojilerini tasarım sürecinde çizimin kullanımı üzerine kurmuşlardır. Bu araştırmanın amacı, kil-model kullanımının alternatif bir eskiz aracı olarak incelenmesidir. Bu inceleme üç boyutlu model ile iki boyutlu çizimlerin tasarım sürecindeki etkileşimleri bağlamında yapılandırılmıştır. Model kullanımının kavramsal tasarım evresine katkılarının anlaşılabilmesi ancak tasarımcının bilişsel aktivitesinin incelemesiyle mümkün olacaktır. Alternatif araştırma metotları arasında tutanak analizi yöntemi, tasarım aktivitesinin ayrıntılı dökümünü oluşturmaya uygun yapısı göz önünde bulundurularak yeğlenmiştir. Araştırma kapsamında tutanaklardaki modelleme aktivitesinin incelenebilmesini sağlayacak bir kodlama sistemi de oluşturulmuştur. Bu kodlama sistemi kullanılarak modellemenin süreç içerisinde değişen rollerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerine yapılan uygulamanın incelenmesi sonucunda kil-modelin bir eskiz aracı olarak yaratıcı süreç içerisinde eskiz kavramının gerektirdiği özellikleri gösterebildiği ve son ürünün kalitesine önemli katkılarda bulunduğu gözlenmiştir. İleride bu alanda yapılacak araştırmaların üç boyutlu eskizin tasarım sürecine en uygun ve verimli biçimde nasıl eklenebileceği konusunda aydınlatıcı bilgiler vermesi mümkündür. vııı