Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü / Felsefe Anabilim Dalı

A coherentist approach to the justification of scientific theories

Bilimsel kuramların gerekçelendirilmesine uyumculuk yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 228535 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Philosophers of science have long realized that it is not possible to decide which scientific theory is true just by relying on their empirical adequacy. That theories should possess other virtues in order to be accepted by the scientific community is well understood. Nevertheless, empirical adequacy remained as having a privileged value among these virtues. In this thesis I argue that scientific theories are accepted or rejected on the bases of an evaluation of their degree of coherence. In such a coherentist understanding, empirical adequacy still plays some role. However, this is an egalitarian approach where observational reports have no special status. By means of case studies form history of science I provided reasons to think that this coherentist approach is better suited to understanding scientific change as a rational process.

Summary:

Bilim felsefecileri hangi bilimsel kuramın doğru olduğunun yalnızca kuramların gözlemsel başarısına dayanarak anlaşılamayacağının uzun zamandır ayırdındadırlar. Kuramların, bilim toplumunca kabul görmesi için başka niteliklerinin de olması gerektiği bilinmektedir. Bununla birlikte gözlemsel başarı, bu nitelikler arasında sahip olduğu ayrıcalıklı değeri korumaktadır. Bu tezde kuramların kabul edilmesinin ya da reddedilmesinin uyumluluk derecelerinin değerlendirilmesine dayandığını öne sürüyorum. Böyle bir uyumluluk yaklaşımında gözlemsel başarının yine önemi vardır. Ancak bu, eşitlikçi bir yaklaşımdır ve gözlem önermelerinin ayrıcalıklı bir önemi yoktur. Bilim tarihinden örnekler yardımıyla bu uyumluluk yaklaşımının bilimsel değişimi rasyonl bir süreç olarak anlamak için daha uygun bir yaklaşım olduğunu düşündürtecek nedenler sundum.