Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A COM component set for high level architecture interface specification

Yüksek seviye mimarisi arayüz belirtimi için bir COM bileşen kümesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119376 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COM COMPONENT SET FOR HIGH LEVEL ARCHITECTURE INTERFACE SPECIFICATION Cengiz, Zeki Savaş M.S., Department of Computer Engineering Supervisor: AssistProf. Dr. Halit Oğuztüzün September 2002, 70 pages A COM component set to mediate between user-provided HLA federate code and DMSO RTI, providing programming language interoperability, is presented. By using these components, any programming environment capable of creating and using COM objects can be chosen for federate development. In particular, developers can build federates using Rapid Application Development tools such as Borland C++ Builder and Microsoft Visual Basic. Furthermore, recompilation of the federates is avoided in case of switching to another RTI implementation; only the components need to be ported to the new RTI. Finally, implementation and testing issues, and lessons learned while developing the components and using them with different programming languages/environments are discussed. iiiKeywords: High Level Architecture, Component Object Model, Component Based Development <*****%" IV *$$££S«*°,ua2S

Summary:

oz Yüksek Seviye Mimarisi Arayüz Belirtimi için Bir COM Bileşen Kümesi Cengiz, Zeki Savaş Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Danışmanı: Yrd.Doç. Dr. Halit Oğuztüzün Eylül 2002, 70 sayfa Kullanıcı tarafından yazılan HLA federesi uygulama kodu ile DMSO RTI arasında, programlama dili karşılıklı işlerliğini sağlayan bir COM bileşen kümesi sunulmaktadır. Bu bileşenleri kullanarak, COM nesnelerini yaratma ve kullanma kapasitesine sahip herhangi bir programlama ortamı,federe geliştirme ortamı olarak seçilebilir. Özellikle geliştiriciler Borland C++ Builder ya da Microsoft Visual Basic gibi süratli uygulama geliştirme araçlarıyla federasyon geliştirebilir. Başka bir RTI gerçekleştiriminin kullanılması durumunda, federe kodunun yeniden üretilmesinden kaçınılabilir,sadece bileşenlerin yeni RTI' a göre güncellenmesi gerekir. Sonuç olarak,farklı programlama dilleriyle çeşitliuygulamalarda bu bileşenleri kullanırken, öğrenilen dersler, uygulama ve test konulan bu çalışmada tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yüksek Seviye Mimari, Bileşen Nesne Modeli, Bileşen Tabanlı Geliştirme ¦re yükseköğretim kurulu vi ^okdmamaskgn MnıctEft