Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

A combinatorial test data generation approach using fault data analysis and discretization of parameter input space

Hata verisi analizi ve değişkenlerin girdi uzayının ayrıklaştırılmasını kullanan bir birleşimsel test verisi üretimi yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 513581 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Combinatorial Testing is an efficient testing strategy It is based on the idea that many faults are caused by interactions between a relatively small number of parameters However, determining the right interaction strength to generate data for different software is an issue in terms of efficiency In addition to that, it requires the inputs in a discrete form, while that is not always the case We propose a new combinatorial test data generator tool that combines fault data analysis to determine the right interaction strength for the specific domain of software and transformation of the continuous input space of parameters into discrete using well known test techniques With this new tool, it is aimed to minimize test costs, while maximizing the confidence in test data ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Birleşimsel Test yöntemi verimli bir test stratejisidir Bu yöntem, çoğu hatanın nispeten düşük sayıda değişkenin etkileşimi sonucu meydana geldiği kanısına dayanır Fakat farklı yazılımlar için doğru etkileşim sayısını belirlemek verimlilik anlamında bir sorundur Bununla birlikte, girdilerin ayrık bir biçimde olması gerekmektedir Hata verisi analizi ile doğru etkileşim sayısını belirlemeyi ve değişkenlerin sürekli olan girdi uzayının iyi bilinen test teknikleri kullanılarak ayrıklaştırılmasını bir araya getiren yeni bir birleşimsel test verisi üreteci öneriyoruz Bu yeni araçla, test maliyetleri en aza indirilirken, test verisine olan güvenin de en üst düzeye çıkarılması hedeflenmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.