Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A communicative competence perspective on difficulties in L2 reading

Yabancı dilde okuma zorluklarına iletişimsel bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161560 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMMUNICATIVE COMPETENCE (CC) PERSPECTIVE ON DIFFICULTIES IN L2 READING Bayraktar, Hasan MA, Program in English Language Teaching Supervisor Assoc. Prof. Dr. Joshua Bear July 2005, 179 pages The primary objective of this study was to investigate the reading difficulties (problems) of Freshman EFL students attending the Department of Foreign Language Education at Middle East Technical University. The study attempted to integrate notions of strategic, linguistic, discourse and sociolinguistic competence into the construct of reading: a first approximation at integrating and applying a model of reading ability to a model of communicative language ability. To examine the reading difficulties and factors related to EFL reading, the researcher investigated the sub- competencies of reading comprehension in the following areas of Communicative Competence: linguistic, strategic, socio-linguistic and discourse competence. For this purpose, 6 reading quizzes were administered to 29 EFL readers and the results were IVanalyzed by three different reading instructors to explore, from a Communicative Competence perspective, where the difficulties in L2 reading were experienced The results showed that students' difficulties frequently originated from discourse competence, followed by sociolinguistic, strategic and linguistic competences, respectively. Keywords: Reading comprehension, communicative competence, reading difficulties

Summary:

ÖZ YABANCİ DİLDE OKUMA ZORLUKLARINA İLETİŞİMSEL BİR YAKLAŞIM Bayraktar, Hasan Yüksek Lisans, İngiliz Dili Öğretimi Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Joshua Bear Temmuz 2005, 179 sayfa Bu çalışmanın esas amacı iletişimsel açıdan, ODTÜ YJDiller Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin yabancı dilde okuma zorluklarım incelemektir. Bu çalışma, söylem, toplum-dil, strateji ve dilbilgisi (gramer) yeteneklerinin okuma becerilerine uyarlanması (aktarılması) konusunda ilk adım niteliğindedir. Bu zorlukların ortaya çıkarılması için araştırmacı, okuma becerileriyle ilgili alt yetenekleri incelemiştir. Bu amaçla 6 adet okuma sınavı yapılmış ve bu sınavların sonuçlan, bir grup okuma uzmanı tarafından incelenerek, öğrencilerin genel iletişimsel beceri açısından okuduğunu anlamakta zorlandıkları alanlar saptanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrenciler, sırasıyla, söylem analizi, sosyo kültürel beceriler, stratejik beceriler ve son olarak gramer becerilerinde zorluk yaşamışlardır. Anahtar Kelimeler: Okuduğunu anlama becerisi, genel iletişimsel beceri, okuma zorlukları vı