Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yer Sistem Bilimi Anabilim Dalı

A comparative analysis of efficiency and carbon dioxide mitigation potential of residential heating systems in Bursa (Turkey)

Bursa ilinde konut ısıtma sistemlerinin enerji verimliliği ve karbondioksit salımı azaltım potansiyellerinin karşılaştırmalı analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416386 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main objective of this study is to develop a methodology by using the actual data of residential natural gas consumption in order to compare the efficiency levels of the three different residential heating systems. Such comparison is considered crucial to support better policy-making. Since final consumers are the subscribers of natural gas distribution companies regulated by Energy Market Regulatory Authority of Turkey, natural gas distribution market conditions and related regulations are taken into the account while developing the methodology. This is also expected that the methodology would be usefull for similar studies for different natural gas distrubition regions of Turkey. Apartments constitute a larger share of Turkeys housing stock. Three residential heating systems prevail in most of these apartment blocks: standalone heating systems (individual unit based), central heating systems (block based) and district heating systems (neighborhood based). In this research, apartment blocks with these three different heating systems are examined in order to compare energy efficiency of and carbon dioxide emissions from their heating systems. Natural gas based residential heating systems are particularly dealt with due to data availability and extensive use. Results of the comparative analysis are applied to citywide housing stock data so as to find out the potential emission reductions in case widespread use of central and district heating systems are achieved in cities of Turkey. Key Words: energy efficiency, climate change, carbon dioxide emissions, residential heating systems, natural gas distrubition, Bursa City

Summary:

Bu çalışmada gerçek doğal gaz tüketim verileri üzerinden farklı konut ısıtma sistemlerinin enerji verimlilikleri ile karbon salımlarının karşılaştırılabilmesi amacı ile bir metodoloji geliştirilmektedir. Geliştirilen metodolojinin, Türkiye genelinde de uygulanabilir olması gözetilerek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatına tabi doğal gaz dağıtım şirketlerinin faaliyet gösterdikleri her bir dağıtım bölgesinde erişilebilecek veriler kullanılarak sonuç vermesi beklenmektedir. Bilindiği gibi, Türkiye konut stokunun önemli bir bölümünü apartmanlar oluşturmaktadır. Apartman tipi konut yapılarının ısıtılmasında ise yaygın olarak üç farklı sistem kullanılmaktadır: Tekil (Kombili) Isıtma Sistemi, Merkezi Isıtma Sistemi ve Bölgesel Isıtma Sistemi. Bu çalışmada, Bursa özelinde, bu üç farklı sistem ile ısıtılan benzer özellikteki konut yapıları (apartmanlar) seçilerek, enerji verimlilikleri ile ısıtmadan kaynaklanan karbondioksit emisyonları karşılaştırılmaktadır. Çalışmada veri elde etme kolaylığı ve kullanım yaygınlığı nedeniyle doğal gaz ile ısıtılan konut yapıları incelenmektedir. Elde edilen sonuçlar üzerinden kent düzeyinde konut stoku temel alınarak verimlilik analizleri yapılmakta ve ülkemiz kentlerinde merkezi ve bölgesel sistemlere geçilmesi halinde gerçekleştirilebilecek olası emisyon azaltımları geliştirilen metodoloji çerçevesinde hesaplanabilmektedir. Anahtar Kelimeler: enerji verimliliği, iklim değişikliği, karbondioksit emisyonları, konut ısıtma sistemleri, doğal gaz dağıtım, Bursa