Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı

A comparative analysis of local administrative reforms of Poland and Turkey on the way of the European Union accession

Avrupa Birliği üyeliği yolunda Polonya ve Türkiye?deki yerel yönetim reformlarının karşılaştırmalı bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 227759 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aims to analyze the reform projects and the implementation of these projects both in Poland and in Turkey within a comparative perspective in the field of local administration Focusing on the similarities and differences between the two cases, it tries to elaborate on the role, significance and contributions of the European Union to the reform processes of these two countries, and draws lessons from the Polish experience for Turkey ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.