Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A comparative analysis of matched field processors for underwater acoustic source localization

Sualtı akustik kaynak konumlandırması için eşlenen alan işleyicilerin karşılaştırmalı analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268251 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, localization of the underwater sound sources using matched field processingtechnique is considered Localization of the underwater sound sources is one ofthe most important problems encountered in underwater acoustics and signal processing Many techniques were developed to localize sources in range, depth and bearingangle However, most of these techniques do not consider or only slightly takes intoaccount the environmental factors that dramatically effect the propagation of underwatersound ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde, sualtı ses kaynaklarının eşlenen alan işleme tekniği ile konumlandırılmasıele alınmıştır Sualtı ses kaynaklarının konumlandırılması problemi sualtı akustiği vesinyal işlemede karşılaşılan en önemli problemlerden biridir Kaynakları mesafe, derinlikve kerteriz açısı olarak konumlandırmak için birçok teknik geliştirilmiştir Nevar ki, bu tekniklerin birçoğu sualtında sesin yayılımını önemli bir şekilde etkileyençevresel faktörleri dikkate almamakta ya da çok az dikkate almaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.