Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

A comparative analysis of mathematics teacher content knowledge examinations in Turkey and Texas

Türkiye ve Teksas matematik öğretmenliği alan bilgisi sınavlarının karşılaştırmalı bir analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 383297 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to investigate and compare elementary and secondary mathematics teacher content knowledge examinations in Turkey and Texas In this study, the examinations were analyzed regarding at which curricular levels each item was, which field of mathematics was included in the item, at which component of cognitive domain the item was, and which domains of mathematics teacher knowledge were included in the items It is found that the items of the examinations in Turkey mostly included subject matter knowledge from high school and beyond, whereas the items of the examinations in Texas were mostly from elementary and high school levels Moreover, items in the examinations in Turkey and Texas mostly included pedagogical content knowledge from below or at the level the prospective teacher would teach It was found that subject matter knowledge items of the examination in Turkey were mostly from the fields of algebra, calculus, and geometry, whereas the subject matter knowledge items of the examination in Texas were mostly from the fields of algebra Moreover, it was found that most of the items included identification and use of routine and familiar mathematical procedures in the examinations in Turkey and Texas Although examinations did not display substantial differences regarding the inclusion of subject matter knowledge, there were some differences in the distribution of pedagogical content knowledge items The study concludes with some useful suggestions regarding the inclusion of mathematical knowledge and skills in the mathematics teacher content knowledge examinations to have more competent mathematics teachers ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Teksas'ta uygulanan ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenliği alan bilgisi sınavlarını incelemek ve karşılaştırmaktır Bu çalışmada, belirtilen sınavlardaki soruların müfredat seviyelerinden hangisinde olduğuna, hangi matematik öğrenme alanını içerdiğine, bilişsel seviyelerin hangi bileşeninde olduğuna ve matematik öğretmeninin sahip olması gereken bilginin hangi bileşenlerini içerdiğine göre analiz edilmiştir Sonuçlara göre, Teksas'ta uygulanan sınavlardaki soruların çoğu öğretmen adaylarının ilköğretim ve lise seviyesindeki alan bilgisini içerirken, Türkiye'deki soruların çoğu ise öğretmen adaylarının lise ve daha ileri seviyelerdeki alan bilgisini içermektedir Ayrıca, Türkiye ve Teksas'taki soruların çoğu öğretmen adaylarının öğreteceği seviyede ya da bu seviyenin altında bir pedagojik alan bilgisi içermektedir Sınavlar matematik öğrenme alanlarına göre incelendiğinde, Teksas'ta uygulanan sınavlardaki alan bilgisi sorularının çoğu cebir öğrenme alanından, Türkiye'de uygulanan sınavlardaki alan bilgisi sorularının çoğu ise cebir, analiz ve geometri öğrenme alanlarındandır Bunun yanı sıra, Türkiye ve Texas'ta yapılan sınavların içerdiği soruların çoğu bilinen matematiksel işlemlerin belirlenmesini ve uygulanmasını içermektedir Sınavlarda soruların alan bilgisinin bileşenlerine göre dağılımlarında oranlarında bir farklılık gözlenemezken, pedagojik alan bilgisinin bileşenlerine göre dağılım oranlarında bazı farklılıklar gözlenmiştir Çalışma alanında gerekli yeterliliklere sahip matematik öğretmenlerinin yetişmesi için matematik öğretmeninin bilgisini ölçen sınavlarda hangi matematiksel bilgi ve becerilerin ne ölçüde olabileceği ile ilgili tavsiyelerle sonuçlandırılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.