Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bilim Dalı

A comparative analysis of Republican People's Party and Republican Reliance Party: Similarities and differences

Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyetçi Güven Partisi?nin karşılaştırmalı analizi: Benzerlikler ve farklılıklar

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 290777 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis presents a comparative analysis of the Republican Reliance Party and post-1992 Republican People?s Party in terms of their party programs, political stance and discourses Taking two different periods into consideration in this analysis was aimed to clarify there was continuity or discontinuity between political line of left of center, democratic left politics and the post-1992 CHP, and similarities and differences between CGP and CHP ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve 1992-sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programları, politik duruş ve söylemleri açısından karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır İki farklı dönem ele alınarak yapılan bu analizde, ortanın solu ve demokratik sol politikaları ile 1992-sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları arasında devamlılığın olup olmadığı ve CGP ile CHP arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.