Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilm Dalı

A comparative analysis of software industry development strategies: India, Ireland and Turkey

Yazılım endüstrileri gelişim stratejilerinin karşılaştırmalı analizi: Hindistan, İrlanda ve Türkiye

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217152 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalısma yazılım endüstrisinin küresel anlamda önemini vurgulamanın yanısıra, irlanda, Hindistan ve Türkiye yazılım endüstrilerinin ekonomik, sosyal ve yapısal boyutlarını incelemektedir Gelismekte olan ülkeler ölçeginden gelip, global yazılım endüstrisinde önemli ihracat basarıları elde ettiklerinden, Hindistan ve rlanda bu çalısmanın merkezinde olacaklardır Bu baglamda, Hindistan ve rlanda'nın endüstriyel ve ulusal yazılım stratejilerinin belirlenmesi ile bu stratejilerin uygulama alanındaki sonuçları ve basarı degerlendirmeleri yapılmaktadır lgili degerlendirmeler sonucunda, Türkiye yazılım endüstrisinin analizi yapılmıs ve ülke dinamikleri gözönünde tutularak, gelecege yönelik öneriler sunulmustur Teorik perspektifte ise Hindistan, rlanda ve Türkiye yazılım endüstrileri, Richard Heeks'in ?Gelismekte Olan Ülkelerde Yazılım Stratejileri? modeli temelinde uygun yaklasımlarla incelenmektedir Ayrıca, üç ülke temelinde baslatılan çalısmada, küresel yazılım endüstrisinin ülkeler bazındaki is bölümü, ?merkez-çevre? yaklasımı çerçevesinde incelenmekte ve gelismekte olan ülkelere ulusal yazılım endüstrileri odaklı öneriler sunulmaktadır Sonuçlar, yazılım endüstrisi gelismis ülkelerin yüksek katma degerli isleri kendi ülkelerinde yapmakta olduklarını, fakat yazılım gelistirme projelerindeki düsük katma degerli islerde ise isgücü maliyeti, nitelikli insan kaynakları, vergi avantajı, cografik pazar pozisyonu vb avantajlarından dolayı gelismekte olan ülkeleri kullandıklarını ortaya koymustur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.