Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

A Comparative analysis of the debates on democratization in the 1970s and 1980s

1970 ve 1980'li yıllarda yapılan demokratikleşme tartışmalarının karşılaştırmalı analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140270 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEBATES ON DEMOCRATIZATION IN THE 1970S AND 1980S Turan, Nurcan M.S.; Department of Political Science and Public Administration Supervisor: Assist. Prof. Dr. Galip Yalman In this study, it is aimed to analyse the approaches to democratisation and transition to democracy in the Third World that have occurred since the beginning of the 1980s. In order to get insights about the distinctive features of theories of democratisation on the Third World, the past debates of the 1970s and 1980s have been analysed in their historical contexts. The theories have been compared on the basis of two themes: relationship between the level of development and democracy, and state-society relations. Keywords: Third World, democratisation, democracy, development, state- society relations m

Summary:

oz 1970 ve 1980'Lİ YILLARDA YAPILAN DEMOKRATİKLEŞME TARTIŞMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ Turan, Nurcan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Assist. Prof. Dr. Galip Yalman Bu çalışmada amaç, Üçüncü Dünya ülkelerinin demokratikleşmesi üzerine 1970 ve 1980`li yıllarda yapılan teorik tartışmaların karşılaştırmalı bir analizini yapmaktır. Üçüncü Dünya ülkelerinin demokratikleşmesi üzerine geliştirilen teorilerin ayırdedici özelliklerini öğrenmeye yönelik olarak, 1970'li ve 1980'li yılların tartışmaları tarihsel bağlamları içinde ele alınmaktadır. Geçmiş teoriler iki önemli temaya göre karşılaştırılmaktadırlar: kalkınma-demokrasi ve devlet-toplum ilişkileri. Anahtar Kelimeler: Üçüncü Dünya, demokratikleşme, demokrasi, kalkınma, devlet-toplum ilişkisi. IV