Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Bilim Dalı

2017

A comparative analysis of the Madrigals of Carlo Gesualdo and Claudio Monteverdi

Claudio Monteverdi ve Carlo Gesualdo'nun Madrigallerinin karşılaştırmalı analizi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 486139

Tezi Bul
Özet:

Bu tezin ana konusu, Monteverdi ve Gesualdo'nun madrigallerinin karşılılıklı incelemesidir. Bu incelemeye konu olan iki bestecinin farklı niteliklerdeki müzikal stilleri ele alınmakla birlikte, sözü geçen bu niteliklerin hangi etkiler altında doğup geliştiği tarihsel bir arkaplan ile açıklanmaktadır. Farklılıkların yanı sıra benzerlikler de teze konu olmakta ve ana metinde tartışılmaktadır. Analizde retorik, armonik, sentaktik ve figüratif öğeler incelenmektedir. Karşılaştırmalı analizin içeriği iki bestecinin de 1587 ve 1611 arasında yayınladıkları ilk beş madrigal kitabını kapsar.

Summary:

This thesis compares and contrasts the madrigals of two central figures of late Renaissance music; Carlo Gesualdo and Claudio Monteverdi. The framework for the works in the discussion is limited to the shared texts that they both composed in their madrigal collections between 1587 and 1611. The analysis is focused on rhetoric, harmonic, syntactic and figurative elements and pays tribute to the historical musical background of the period.