Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çimento Mühendisliği Anabilim Dalı

A comparative analysis of the recent cement grinding systems with particle-based influences on cement properties

Yeni çimento öğütme sistemlerinin karşılaştırmalı analizi ile tanecik yapısı bazında çimento özelliklerine etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285682 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The conventional cement grinding system, the ball mill, has very poor efficiencies in spite of innovative improvements For this purpose, development of new techniques, which allow proper size reduction and uniform particle size distribution with less specific energy consumptions, have become a necessity The aim of this study is to make a comparative analysis of the fairly new cement grinding technologies, COMFLEX® Grinding System, Roller Press and HOROMILL®, at the same cement production plant with the same raw materials In this context, CEM I 42 5 R type cement was produced with a fixed Blaine fineness of 3600 (±100) cm2/g at three different grinding units The same raw materials, clinker and gypsum, and identical feeding ratios, 95% and 5%, were used to produce cement ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Geleneksel çimento öğütme sistemi olan bilyalı değirmenler, çeşitli geliştirme çalışmalarına rağmen öğütme verimliliği düşük sistemlerdir Bu sebeple uygun tane boyu küçültülebilirliği ve düzenli tane boyu dağılımını daha düşük birim enerji sarfiyatları ile sağlayabilecek yeni sistemlerin geliştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir Bu tez çalışmasında yeni tipteki öğütme sistemlerinden COMFLEX® öğütme sistemi, Roller Press ve HOROMILL®?in aynı çimento üretim tesisi ve bu tesisin hammaddelerini kullanılarak karşılaştırmalı değerlendirmelerinin yapılması amaçlanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.