Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

A comparative analysis of thesis guidelines and master thesis abstracts written in English at universities in Turkey and in the USA

Türkiye'de ve Amerika'da yayınlanan tez kılavuzlarının ve yüksek lisans tezlerinin öz kısımlarının karşılaştırmalı incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321198 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study examines master of art (MA) theses abstracts written in English in termsof their texual structures In order to design a comparative study, abstracts arecollected from universities (i) with a guideline in Turkey (ii) without a guideline inTurkey and (iii) with a guideline in the USA ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tez çalışması yüksek lisans tezlerinin İngilizce yazılmış öz/özet kısımlarınımetinsel yapı açısından inceler Karşılaştırma yapmak amacıyla; Türkiyede (i) tezyazma kılavuzu olan, (ii) tez yazma kılavuzu olmayan ve (iii) Amerika'da tez yazmakılavuzu olan üniversiteler şeklinde üç grup oluşturulmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.