Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı

A comparative and contrastive analysis of the results of conversation analysis of English and Turkish languages and its effects on Turkish students learning English

İngilizce ve Türkçe dillerinin konuşma analizi sonuçlarının karşılaştırmalı analizi ve İngilizce öğrenen Türk öğrenciler üzerindeki etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261103 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study we have tried to elicitate the differences and similarities between Turkish and English languages in terms of daily conversations by applying the findings of conversation analysis and minimize the effects caused by the differences and maximize the positive effects of the similarities upon Turkish students learning English We have argued that being aware of the differences and similarities of the daily conversational behaviours of the native speakers of these two languages would enable Turkish students to take part in communicative situations in the target language, English, more successfully In our study, Chapter I constituted a general overview to the rest of the study Chapter II presented what is typical of spoken interaction and theoretical information about conversation Chapter III presented theoretical information about `Conversational Analysis?, which constitutes the main core of the applicational part of the study We analyzed three naturally recorded Turkish conversations and one English conversation in detail in Chapter IV Chapter V constituted the main theme of the study; that is, the differences and similarities of the daily conversational behaviours between Turkish and English languages based on the analyses made in the previous chapter The last chapter of this study, Chapter VI, presented a conclusion part and summarized the whole study ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada konuşma analizinin bulgularını uygulayarak gündelik konuşmalar bakımından Türkçe ve İngilizce dilleri arasında fark ve benzerlikleri ortaya çıkarmaya ve İngilizce eğitimi alan Türk öğrenciler üzerinde farklılıklardan oluşan etkileri en aza indirip benzerliklerin olumlu etkilerini ise en üst düzeye çıkarmaya çalıştık Bu iki dili anadili olarak konuşan konuşmacıların gündelik konuşmalardaki davranışları arasındaki fark ve benzerliklerin farkında olmak Türk öğrencilerine hedef dil olan İngilizce'de daha başarılı bir şekilde iletişim kurabilmelerine olanak sağlayacağını kanıtlamaya çalıştık Çalışmamızda, birinci bölüm çalışmanın geri kalanı için genel bir bakış teşkil etmektedir İkinci bölüm sözlü etkileşimin ne olduğunu anlatmakta ve karşılıklı konuşma hakkında teorik bilgi sunmaktadır Üçüncü bölüm, çalışmanın uygulama kısmının temelini oluşturan `Konuşma Analizi' hakkında teorik bilgi vermektedir Dördüncü kısımda üç adet Türkçe doğal konuşma kaydı ve bir adet İngilizce konuşma detaylı olarak analiz edilmiştir Bir önceki bölümde yapılan analizlere dayanarak Türkçe ve İngilizce dillerinin günlük konuşma davranışları arasındaki farkları ve benzerlikleri anlatmakta olan beşinci bölüm çalışmanın ana temasını oluşturmaktadır Çalışmanın son bölümü yani altıncı bölüm çalışma adına bir sonuç bölümü sunmakta ve tüm çalışmayı kısaca özetlemektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.