Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A comparative assessment of an existing reinforced concrete building by using different seismic rehabilitation codes and procedures

Mevcut bir betonarme binanın değişik deprem yönetmelikleri ve yöntemler kullanılarak karşılaştırmalı değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199284 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA COMPARATIVE ASSESSMENT OF AN EXISTING REINFORCEDCONCRETE BUILDING BY USING DIFFERENT SEISMICREHABILITATION CODES AND PROCEDURESÖztürk, İsmailM S , Department of Civil EngineeringSupervisor: Prof Dr Haluk SucuoğluDecember 2006, 175 pagesLateral load carrying capacities of reinforced concrete structures which are designedby considering only gravity loads or according to outdated earthquake codes can beinsufficient The most important problem for these buildings is the limited ductilityof the frame elements How to evaluate the performance of an existing structure andto what level to strengthen it had been major concerns for structural engineers Recent earthquakes which occurred in the Marmara Region in the last decade haveincreased the number of seismic assessment projects drastically ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZMEVCUT BİR BETONARME BİNANIN DEĞİŞİK DEPREMYÖNETMELİKLERİ VE YÖNTEMLER KULLANILARAKKARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİÖztürk, İsmailYüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof Dr Haluk SucuoğluAralık 2006, 175 sayfaEski deprem yönetmeliklerine göre veya yalnızca düşey yükler altında analizedilerek tasarlanan betonarme binaların yatay yük taşıma kapasiteleri yetersizolabilmektedir Bu binalardaki en büyük sorun, çerçeve elemanlarının sünekdavranışlarının sınırlı olmasıdır Mevcut binaların nasıl değerlendirileceği ve hangidüzeye kadar güçlendirileceği inşaat mühendisleri için önemli bir sorundur Ülkemizde geçtiğimiz on yıl içinde meydana gelen depremlerden sonra, mevcutbinaların değerlendirmesi ile ilgili projelerin sayısı oldukça artmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.